Mäntytie 10, 00270 Helsinki Puhelin 050 516 1515 Telefon Tallvägen 10, 00270 Helsingfors

Silikonproteser

Proteser för delfotsamputerade och tårproteser

Kuvat © Otto Bock, Thomas Moisanen, Stephen Bird . Sivut © Stephen Bird